Ne dobijate dobre vjesti u vezi sa finansijskom konstrukcijom. Ne rizikujte ništa jer su moguće negativne posljedice po vas. Odložite bilo kakve investicije jer sada su mogući gubici. Inostrani projekti se komplikuju, provjerite sve pojedinosti prije donošenja konačnih odluka. Odnosi sa partnerom su zategnuti.

No comments:

Post a Comment